بلاگ

کارت خوان های سیار

سود پیوسته با کارتخوان بی سیم

سود پیوسته با کارتخوان بی سیم زمانی نه چندان دور برای داشتن یک ارتباط ساده تلفنی باید به مکان و محلی مشخص می رفتیم و در زمانی محدود از آن استفاده می کردیم. این محدودیت