همکاری

شرکت طلوع تدبیر یکی از مهمترین زمینه های کاری خود را روی حوزه فروش دستگاه کارتخوان سیار قرار داده با توجه به قرارداد همکاری که با پی اس پی های مختلف از جمله سامان کیش، ایران کیش و فن آوا کارت دارد نمایندگی فروش کارتخوان سیار خود را در شهرهای مختلفی فعال نموده و قصد توسعه آن در شهرهای دیگر دارد.

با ارائه سوابق کاری و درخواست نمایندگی آمادگی خود برای همکاری با مجموعه ما اعلام نمایید تا در صورت احرازشرایط نمایندگی فروش دستگاه کارتخوان را در شهر خود بر پا نمایید.

همکاری به عنوان بازاریاب
همکاری جذب و فروش

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)