بلاگ

شایع‌ترین خطاهای کارت‌خوان ۷ 

پیش از این در مطالب زیر: شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳  شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴  شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۶ به خطاهای شایع کارت

راهنمایی جامع درباره خرید دستگاه کارتخوان شخصی

شایع‌ترین خطاهای کارت‌خوان ۶ 

پیش از این در مطالب زیر: شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳  شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴ و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  به خطاهای شایع کارتخوان پرداختیم. در ادامه مابقی شایع‌ترین

شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  

پیش از این در مطالب زیر: شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴ به خطاهای شایع کارت خوان پرداختیم. در ادامه مابقی خطاها را بررسی و معرفی

انتخاب دستگاه کارتخوان

شایع‌ترین خطاهای کارتخوان ۴ 

پیش از این در مطلبی با عنوان شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ به خطاهای شایع کارت خوان پرداختیم. در ادامه مابقی خطاهای کارتخوان را بررسی و معرفی می‌کنیم: کد

تعمیر فوری دستگاه کارتخوان​

شایعترین خطاهای کارتخوان ۳

ممکن است در حین کسب و کار روزمره با خطای دستگاه کارت‌خوان مواجه شوید و لاجرم باید به سرعت دستگاه را برای تراکنش رفع خطا و حاضر کنید. پیش از این در مطلبی با عنوان

شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارتخوان ۲

حتما در حین کسب و کار روزمره با خطاهای مختلفی روبرو شده‌اید که نمی‌دانید حالا با تراکنش ناتمام و معامله ناتمام خود چه کنید؟ و چطور خطای کارت‌خوان برطرف می‌شود این مطلب تلاش دارد تا

کدام دستگاه کارتخوان متناسب با کسب و کار شما می باشد؟

خطای ۰۳ کارتخوان سیار چیست و چگونه رفع می شود؟

پذیرنده کارت شناخته شده نیست. (فروشگاه بسته است) باید عمل بازکردن فروشگاه را انجام دهید.این پیام مربوط به خطای ۰۳ کارتخوان سیار است. اگر این پیام روی کارت‌خوان شما ظاهر شده، مراحل زیر را انجام

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)