بلاگ

مالیات کارتخوان

کدام کارتخوان‌ها و گروه های شغلی مشمول مالیاتند؟

همه صاحبان کارتخوان ها مشمول مالیاتند و در سال ۱۴۰۲، مشاغل و اصناف مختلف موظف به پرداخت مالیات هستند. بر اساس گروه‌بندی مالیاتی، می‌توان مشاغل را به سه دسته تقسیم کرد۱: به علاوه، معافیت مالیاتی از

شایع‌ترین خطاهای کارت‌خوان ۷ 

پیش از این در مطالب زیر: شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳  شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴  شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۶ به خطاهای شایع کارت

راهنمایی جامع درباره خرید دستگاه کارتخوان شخصی

شایع‌ترین خطاهای کارت‌خوان ۶ 

پیش از این در مطالب زیر: شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳  شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴ و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  به خطاهای شایع کارتخوان پرداختیم. در ادامه مابقی شایع‌ترین

شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  

پیش از این در مطالب زیر: شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴ به خطاهای شایع کارت خوان پرداختیم. در ادامه مابقی خطاها را بررسی و معرفی

انتخاب دستگاه کارتخوان

شایع‌ترین خطاهای کارتخوان ۴ 

پیش از این در مطلبی با عنوان شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ به خطاهای شایع کارت خوان پرداختیم. در ادامه مابقی خطاهای کارتخوان را بررسی و معرفی می‌کنیم: کد

تعمیر فوری دستگاه کارتخوان​

شایعترین خطاهای کارتخوان ۳

ممکن است در حین کسب و کار روزمره با خطای دستگاه کارت‌خوان مواجه شوید و لاجرم باید به سرعت دستگاه را برای تراکنش رفع خطا و حاضر کنید. پیش از این در مطلبی با عنوان

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)