بلاگ

درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)

درخواست درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) چگونه انجام می گیرد؟

در مقاله قبلی، اشاره جزئی به نحوه درخواست درگاه اینترنتی داشتیم، اکنون می خواهیم در مورد درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)صحبت کنیم. همچنین بیان شد که درگاه پرداخت اینترنتی در پی ممکن سازی پرداخت الکترونیکی به

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)