بلاگ

درگاه پرداخت واسط

با درگاه پرداخت واسط؛ با واسطه وارد عمل شوید

با درگاه پرداخت واسط؛ با واسطه وارد عمل شوید: همانطور که در مقاله قبل از درگاه پرداخت مستقیم صحبت کردیم، می خواهیم شما را با درگاه پرداخت واسط یا درگاه پرداخت غیر مستقیم هم آشنا

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)