بلاگ

سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار

تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش کاهش یافت

بر اساس گزارش شاپرک؛ تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش کاهش یافت   جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در مهر ماه کاهش یافته و تعداد

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)