بلاگ

مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال

بر اساس گزارش شاپرک: تعداد ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت به بیش از ۱۰ میلیون رسید

بر اساس گزارش شاپرک: تعداد ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت به بیش از ۱۰ میلیون رسید   گزارش منتشر شده از سوی شاپرک نشان می‌دهد که تعداد ابزارهای پذیرش فعال از جمله کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)