بلاگ

تعمیر فوری دستگاه کارتخوان​

شایعترین خطاهای کارتخوان ۳

ممکن است در حین کسب و کار روزمره با خطای دستگاه کارت‌خوان مواجه شوید و لاجرم باید به سرعت دستگاه را برای تراکنش رفع خطا و حاضر کنید. پیش از این در مطلبی با عنوان

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)