بلاگ

کدام دستگاه کارتخوان متناسب با کسب و کار شما می باشد؟

خطای ۰۳ کارتخوان سیار چیست و چگونه رفع می شود؟

پذیرنده کارت شناخته شده نیست. (فروشگاه بسته است) باید عمل بازکردن فروشگاه را انجام دهید.این پیام مربوط به خطای ۰۳ کارتخوان سیار است. اگر این پیام روی کارت‌خوان شما ظاهر شده، مراحل زیر را انجام

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)